Lucia Bizarretová (photo by Lucia Poláková)

Lucia Bizarretová (photo by Lucia Poláková)

Lucia Bizarretová (*1989) vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Knižne debutovala básnickou zbierkou Izba s oceľovými roletami (2012, Garmond; elektronická reedícia: 2014, iLeGaLiT), ktorá je výberom tvorby z rokov 2010 – 2011 a reflektuje súčasný stav spoločnosti. O rok neskôr vyšlo voľné pokračovanie pod názvom Dva kríže na krku (2013, Garmond). V máji 2013 vydala v českom nakladateľstve Zájezdí (edícia Přespolí) elektronickú zbierku štyridsiatich básní Press the button X. Publikovala v domácich i zahraničných časopisoch (Psí víno, Odra, Dotyky, Texty, Přes, Dno, Tvar, Kruh, Protimluv), v almanachu Um pakultury a v internetových médiách (Britské listy, Literackie.pl, Divoké víno, Pozitivní noviny, Queermag.cz, Dobrá adresa, Herberk). Niekoľko jej básní bolo preložených do angličtiny a poľštiny. Založila a vedie internetový magazín iLeGaLiT, ktorý je zameraný na kultúru. Žije v Nitre.

_ _ _

Herberk (básne, s. 35 – 37)
Tvar (básne, s. 18)
Dobrá adresa (básne, s. 69 – 71)
Psí víno (básne, s. 40)

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.